top of page

​我們這9年的打拼

​從2010的創立到2012的第一個製作,再到2016第一次出征國際演出,一路上謝謝幫助我們的老師、朋友,也謝謝支持我們的觀眾。謝謝有你們真好!!!!

2012
2012
press to zoom
2013
2013
press to zoom
2014
2014
press to zoom
2015
2015
press to zoom
2016
2016
press to zoom
2017
2017
press to zoom
2018
2018
press to zoom
2019
2019
press to zoom
bottom of page